Voorwaarden.

Bijvoorkeur niet vragen of we de deur open doen op zondag. Liefste ook niet bellen op zaterdagmiddag of zondag.

Als u de caravan of camper of vouwwagen in november of december of januari of februari of maart wilt hebben laat dit dan even 2 weken van te voren weten per mail.

Als u de caravan of camper of vouwwagen o.i.d. hier voor de eerste keer komt brengen dan vullen we samen een stallingovereenkomst in. Van deze overeenkomst
krijgt u een kopie mee. De rekening komt later naar u toe en wij vragen u deze per bank te betalen onder vermelding van het factuur nummer. Contante betaling is niet mogelijk.

Als u dit contract ingevuld en ondertekend heeft dan mag de caravan of camper hier naar binnen en dat betekend dat u met het hier onder genoemde akkoord gaat.

We hebben geen plaats voor caravans langer dan 6,6 meter of als u het graag wil dan wel voor € 600,00 per jaar.

Schade aan camper of caravan in de stalling.
Om en nabij alle campers en caravans die hier staan hebben 1 of meerdere deuken. Deze deuken hebben wij er in gemaakt toen de caravan of camper hier in de stalling stond door onvoorzichting manouvreren of de klanten hebben de schade zelf veroorzaakt of de caravans of campers hadden al schade voor dat de klant deze kocht. Ook hebben we het mee gemaakt dat klanten een caravan aan hun kinderen uitleende en dat die terug kwam met schade en dat de klant zei dat wij de deuk er in hadden gemaakt.  Er staan ook een paar nieuwe caravans in de stalling zonder schade. Een caravanstalling kan de caravans die in de stalling staan niet vezekeren. Daarom moeten mensen dit zelf doen. Door het ondertekenen van de stallingsovereenkomst gaat u met bovenstaande akkoord. Sinds 2002 stallen we hier caravans en diegene die achter aan staat moet altijd als eerste uit. Daarvoor moeten we soms 10 a 15 caravans verplaatsen. En als alles er weer in staat dan belt de volgende klant en dat is vaak de klant van de caravan die we dan achter aan hebben gezet. U zult begrijpen dat wij heel veel met caravans manoeveren. Dit gaat in 99,9 % van de gevallen goed maar er kan wel eens wat gebeuren. Zorg dus zelf voor een goede vezekering en probeer niet de schade bij ons te verhalen. 

Geen gasflessen in camper en of caravan in de stalling.
Meerdere keren per jaar er in ( 3 x ) en er uit ( 3 x ) is geen probleem in de zomermaanden.
Nog vaker er in en er uit is in overleg mogelijk mits tijdig per email aan gegeven. In winter minimaal 1 week van te voren.
Stalling is alleen voor campers en caravans die in goede staat van onderhoud verkeren, zonder lekke banden en zonder gasflessen.

Startservice, lekke banden oppompen en dergelijke voeren wij voor u uit tegen een tarief van 35 euro per uur ex btw.
De prijs is voor campers zonder startproblemen en zonder dat wij er stroom op aansluiten. 220 volt aansluiting is tegen meerprijs wel te verkrijgen.

Betaling na ontvangst van de factuur per bank, gelieve bij betaling het factuurnummer te vermelden, wij nemen geen geld contant aan.

Klanten behoren zelf zorg te dragen voor een schade verzekering het geen ook in de overeenkomst staat.
Als stalling kunnen wij uw caravan / camper / o.i.d. niet verzekeren.
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat uw spullen voor uw rekening en risico hier op terrein en of in de stalling staan.
Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade. Dit is aangegeven op een bord als u hier terrein komt op rijden.

Dit is nogmaals op een bord in de stalling weer gegeven en het staat ook in de overeenkomst.

Ik wil klanten vragen om de caravan / camper zo leeg mogelijk hier aan te leveren om 3 redenen;
- Zodat de vloeren hier minder zwaar belast worden door gewicht van caravan.
- Om te zorgen dan ik en de lift niet te zwaar fysiek belast wordt.
- Om te voorkomen dat u nog in de caravan moet wezen om uw reserve bril er uit te halen.
- Of om te voorkomen dat u nog in de caravan moet wezen om de slaapzakken van de kinderen, enzovoorts er uit te halen.
Wij hebben regelmatig klanten voor de deur staan die nog in de caravan of camper moeten wezen omdat de wandelschoenen er nog in staan
of om dat het koffiezet apparaat stuk is en er nog 1 in de caravan staat en al dat soort zaken. Of de kat van de buren is weg en die zit mogelijk in de caravan.

Wij zijn geen marktplaats of showroom voor uw spullen die te koop staan.

Als u de caravan of camper wilt verkopen breng deze dan naar de vakhandelaar of zet deze thuis voor de deur.

Opzegtermijn bij klanten die minder dan 2 jaar hier zijn 6 maanden en bij klanten die hier langer dan 2 jaar staan 4 maanden en bij klanten van 2016
en eerder 3 maanden. ( bij voorkeur per mail )

Heeft u vragen dan kunt u mij bellen 06 53508381 of e-mailen ( nog mooier ) op info@ligthart.nl

Op stallingsovereenkomst staat naast NAW ook;

Verdere voorwaarden en informatie;

De stalling geschied voor rekening van  gebruiker. De houder van de stalling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade.  De stallinghouder beschikt niet over een verzekering die dekking biedt bij schade incl. brand en diefstal.

De bewaargever zorgt voor een casco verzekering voor het kampeermiddel en of ander object die dekking biedt bij schade  ( incl. brand en diefstal ) aan het kampeermiddel tijdens stalling.

De gebruiker van de stalling informeert de houder over het eventueel aanwezig zijn van gassen.

Meerprijs voor kampeermiddelen met daarin gasflessen is € 50,00 euro incl. BTW per jaar ook bij vinden flessen achteraf.

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Indien u caravan / camper / boot / andere in opslag gegeven goederen meerdere keren op wilt halen tijdens de maanden; november, december, januari, februari, maart dan dient u dit minimaal 3 weken van te voren te melden en dit kan alleen in overleg en kost € 25 extra. Verkoop caravan hier op pad wil ik niet. Alleen de eigenaar mag terrein op en geen pottekijkers.

 Klanten die niet tijdig aan de betalingsverplichtingen hebben voldaan kunnen in het vervolg zonder opgaaf van reden worden geweigerd. Klanten zullen indien er geen stallingmogelijkheid is hierover minimaal een jaar van te voren worden ge´nformeerd. Opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor het einde van de overeenkomst te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.  De overeenkomst wordt automatisch stilzwijgend verlengd met een jaar.