wat wil ik

en wat wil de VVD,  want ik kan het niet alleen.

Vele mensen en partijen willen eigenlijk allemaal het zelfde, namelijk dat het goed met ons gaat. Alleen is de vorm voor iedereen verschillend. Waar ik en / waar willen VVD Texel, VVD Hollands-Kroon, VVD Den Helder, VVD Heerhugowaard, VVD Alkmaar en VVD Schagen naar toe?

 

Als ik zie dat er een paar jaar geleden een kruispunt tussen Geestmerambacht en Broek op langedijk wordt opengebroken voor fietstunnel en dat geef gedurende langere tijd overlast dan is dat prima. Het is alleen een gemist kans dat niet meteen het heel kruispunt ongelijkvloers is gemaakt zo dat alles stoplichten weg kunnen. Dit geld ook voor kruispunt bij Zuidtangent-Broekerweg-N242. Komende jaren hebben er dagelijks duizenden mensen last van de stoplichten en het milieu is ook niet gebaat bij remmende en optrekkend verkeer.

 

Soms wordt er onder de noemer geld te kort gekozen voor halfwas oplossingen. Iets meer op langere termijn plannen maken is voor iedereen beter.

 

Consistent beleid. Zwalkende overheid is doorn in oog van vele. Regels moeten niet te vaak veranderd worden.

 

Een paar jaar geleden heb ik me ingezet om Jan Huitema te promoten om hem in het Europarlement te krijgen en Jan had toen een mooie spreuk;

 

Ik denk dat de Proviniciale Staten van NH ook wel wat boerenverstand kan gebruiken. De groep statenleden die resultaten behaalt zou best wat groter mogen naar mijn idee en ik ben me bewust dat er dan ook water bij de wijn moet om sommige dingen te realiseren.

 

Vele zaken moeten achterwegen worden gelaten zodat de overheid zich meer kan concentreren op de zaken die ze moeten doen.

 

Kijk voor het verkiezingsprogramma van VVD op

Als het daar niet instaat of niet duidelijk genoeg mail me dan uw vragen.

 

Wat ik wil;

 • Brede kijk op zaken. Ad-hoc plannen / reageren op media mag van mij wel minder. Visie en beleid ontwikkelen moet vooropstaan.

 • Problemen opvangen / verwerken / verkleinen.

 • Analyse van standpunten voor van je eigen (club) maar ook van andere partijen en belanghebbende.

 • Contact behouden met netwerken.

 • Ik hoop dat ik kan wennen aan het Haarlemse. Van diverse kanten hoor ik dat ik te veel en te snel dingen voor elkaar wil maken en dat ik moet wennen aan dat zaken daar niet snel gaan.

 • Luisteren naar anderen maar ook anderen overtuigen / enthousiast maken voor andere standpunten, plannen of ideeën.  

 • Meer mensen in een huis. Bijvoorbeeld 2 gezinnen in stolpboerderij. Of 1 ouder bij Kinderen. Of kamers verhuren.

 • Goede fietsverbindingen tussen woning en werk en veel beter fietsverbindingen tussen steden, al dan niet langs de spoorlijn en zo.

Belangrijke punten voor mij persoonlijk zijn;

 • Vrijheid.

 • Verantwoordelijkheid.

 • Verdraagzaamheid.

 • Zelfredzaamheid.

 • Gelijkwaardigheid.

Ik denk aan meer aandacht binnen provincie voor;

 • Zaken onder maaiveld zo als kabels en leidingen. Is niet allerdaags maar een ondergrondse stuctuurvisie is waarschijnlijk  nodig. Noord-Zuidlijn, Glasvezel, aardwarmte, bodemsaneringen, boringen, gasputten, enzovoorts.

 • Wegen. De Alkmaar Zwolle verbinding wordt is afgelopen jaren flink aan gewerkt. Dit moet doorgaan met Bergen-Berlijn. De Houtribdijk ( N302 ) mag van mij wel 4 baans worden met een goede  parallelweg. Hiermee wordt de ring amsterdam ook ontlast. Veel bestuurders uit zuiden van NH staan in regelmatig in de file maar vergeten soms dat een deel van die file weg te nemen is door iets noordelijker de verbinding duidelijk beter te maken. Groei van Lelystad heeft daar ook mee te maken.

 • Ook landbouwverkeer en fietsers dienen zo veel mogelijk gescheiden te worden. Daar er meer inwoners komen en steeds meer mensen gaan fietsen is veiligheid van belang.

 • Den Helder is afgelopen tijd gekrompen qua inwoner aantal en ik verwacht dat Den Helder gaat groeien komende jaren net als rest van NH.

 • Schiphol en zijn overlast. Meer aandacht voor omwonende van Schiphol. Door het vele geklaag zijn we misschien wel te laks geworden.

 • Ook Noord-Zuidlijn doortrekken zorgt voor vermindering filedruk rondom Amsterdam.

 • Durfsportcentrum Wieringermeer. Gelderland heeft 18 motorcrossbanen en tussen Den Helder en Baarn zijn er nul.

 • Windmolens, beleid van afgelopen jaren doorzetten.

 • Meer mensen in een huis. Bijvoorbeeld 2 gezinnen in stolpboerderij. Of 1 ouder bij Kinderen. Of kamers verhuren. In ieder geval komen er meer mensen in onze provincie en die moeten ergens wonen en als regels dit belemmeren moeten de overheid misschien wel hindernissen wegnemen. ( Deltaplan Wonen bij VVD ?)

 • Een baantje achter tankstation langs asfalteren zou echt elke dag voor veel mensen tijd schelen en het wordt veiliger op de rotonde.

Ik heb geen ambitie om naar 2e kamer te willen omdat ik daar minder voor mensen in mijn regio kan doen dan in de Staten.
Als u denkt dat er meer ondernemers in de Provinciale Staten moeten stem dan op mij.

Contact gegevens; I: www.ligthart.nl E: info@ligthart.nl Tel: 06 53508381 Adres: Nijverheidsweg 29 1751 HG Schagerbrug